Information Center for Israeli Art English

רונית צור, פסלת וקרמיקאית. נולדה בישראל ב-1952.

לימודים

1972 - 1975 בוגרת החוג למתמטיקה וחטיבה בלימודי תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1977 - 1979 מתמטיקה שימושית לתואר שני
1980 - 1991 התעשייה הצבאית, יחידת המחשב - ניתוח מערכות
1992 - 1996 פיסול, בשפיים אצל נורה כוכבי
אצל מירי פלייר ושולה הרטל
רישום, מוזיאון תל אביב
תערוכות קבוצתיות: 1994, 1995 גלרית בית יד לבנים, רמת השרון
1996 עצמון, פתח תקווה
טולמנס, הרצליה, ''שולחן ל-4''

פרסים

1996 פרס ראשון בתערוכה בטולמנס
העבודה נשלחה לתערוכה בינלאומית בצרפת ולמדינות נוספות באירופה כמייצגת את ישראל
2002 פרס אליכס דה רוטשילד לפיסול קרמי (מקום ראשון) בסימפוזיון לקרמיקה בתל חי על עבודתה ''צוללות''