Information Center for Israeli Art English

נועה צדקה, אמנית מיצגים ומיצבים. נולדה בטבריה ב-1967.

לימודים

1989 אוניברסיטת תל אביב , פילוסופיה וספרות
1995 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לצילום
1998 רייקסאקדמי, אמסטרדם, הולנד, תואר שני

פרסים

1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1994 מלגת קרן שרת לפיסול ע"ש הלנה רובינשטיין, קרן התרבות אמריקה-ישראל
2001 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2004 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2006 שלב הגמר, קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב