Information Center for Israeli Art English

יעל עצמוני פרייברג, קרמיקאית. נולדה בישראל ב-1957. בוגרת החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה, בהצטיינות. ב-1990 זכתה במלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל. 1988 השתתפה בביאנלה ה-11 הבינלאומית לקרמיקה, וולוריס, צרפת. 1991 טריאנאלה לקרמיקה, סופט, פולין. 1992 קרמיקה מישראל, תערוכה קבוצתית, אירופה וארה''ב.

הוראה

1994-2009 המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ואומנות, ירושלים
1994-1997 המדרשה להכשרת מורים לאמנות, מכללת בית ברל

פרסים

1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2012 פרס ע"ש מוד פרידלנד, בית בנימיני, המרכז לקרמיקה עכשווית, תל אביב-יפו, ציון לשבח