Information Center for Israeli Art English

דוד עדיקא

דוד עדיקא. נולד בירושלים, 1970. חי ועובד בתל אביב.

לימודים

1992-1993 האוניברסיטה העברית, ירושלים, כימיה
1997-1993 בצלאל, ירושלים, בוגר החוג לצילום, וידאו והדמיה ממוחשבת
2004-2002 בצלאל והאוניברסיטה העברית, תכנית לימודי המשך, MFA

הוראה

2004-2002 בצלאל, ירושלים, מחלקת צילום
2004-2002 בית הספר להנדסאים ספיר, המכללה האקדמית בנגב, מגמת צילום
2004-2002 שנקר, מחלקת אופנה,

פרסים

1997-1995 מלגת דיקן על מעורבות חברתית, בצלאל, ירושלים
2005-2004 מלגת שרת, קרן התרבות אמריקה-ישראל
2004 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך
חי ועובד בתל אביב
1997-1995 מלגת דיקן על מעורבות חברתית, בצלאל, ירושלים
2005-2004 מלגת שרת, קרן התרבות אמריקה-ישראל
2004 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך