Information Center for Israeli Art English

עבד עבדי, צייר. נולד בחיפה ב-1942. ממייסדי עמותת ''אבדאע'' לקידום האמנות במגזר הערבי. חבר של אגודת הציירים והפסלים הישראלים; חבר של המרכז הישראלי-ערבי של בית הגפן, חיפה; אייר פרסומים ערביים בישראל; נשיא התאטרון "על מידן" בחיפה.

לימודים

1971 בוגר האקדמיה לאמנות יפה, דרעזדן, גרמניה
1971 - 1972 התמחות באמנות הקיר ובפיסול סביבתי עם לאה גרונדיג וגררד קטנר

הוראה

מרצה לאמנות במכללה הערבית לחינוך בישראל, חיפה
מכללת ''אוהל שרה''

פרסים

1961 תערוכת "40 שנה של ההיסתדרות", פרס ראשון
1962 מלגת לימודים ממפלגת הקומוניסטית של דרעזדן, גרמניה
1972 פרס לעידוד אמנים צעירים,פסטיבל הנוער הבינלאומי, ברלין, גרמניה
1973 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1999 פרס מדינת גרמניה ללימודים באמנות
1999 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
2001 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
2008 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט