Information Center for Israeli Art English

דינה סתר (פבזנר), מוסיקאית, ציירת ופסלת. נולדה בתל אביב ב-1916. מרבה לצייר בשמן. דמות האדם/האישה היא מוטיב עיקרי בפסליה.

לימודים

למדה קרמיקה בהדרכת פ. אברמוביץ וי. בלומנטל, ופיסול אצל א. שטרנשוס.