Information Center for Israeli Art English

ברוך סקצ'ר, פסל. נולד בסמרקנד ב-1942. גדל בקישינב. עלה לישראל ב-1972.

לימודים

1969 בוגר האקדמיה לאמנות, לנינגרד
מכון אבני, תל אביב
ובבת ים
פסלי חוץ: 1978 ''ינוש קורצ'ק והילדים'' גובה 27 מטר ו-18 מטר רוחבו, הוצב בגן הזיכרון ביד ושם ירושלים