Information Center for Israeli Art English

מיכל ספקטור, ציירת. נולדה בתל-אביב ב-1965.

לימודים

1984- 1987 קלישר, תל אביב
1993- 1994 ריטפלד, אמסטרדם

פרסים

1985- 1987 מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל ע''ש שרת (שלוש פעמים)
2002 פרס עידוד יצירה, משרד המדע, התרבות והספורט