Information Center for Israeli Art English

אורית סימן טוב, צלמת. נולדה בירושלים ב-1971.

לימודים

1997-1993 בוגרת המחלקה לצילום, בצלאל, ירושלים

פרסים

1996 פרס המחלקה לצילום, בצלאל, ירושלים
1997 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1998 קרן התרבות אמריקה-ישראל
פרס הצילום של שונברג, ברלין
2000 קרן התרבות אמריקה-ישראל