Information Center for Israeli Art English

מיכאל סגן כהן, צייר. נולד בירושלים ב-1944. 1969 - 1977 שהה בארה''ב. 1977- 1978 בתל-אביב. 1979- 1987 בארה''ב. 1987- 1999 בירושלים. נפטר בפברואר 1999.

לימודים

1969 בוגר תולדות האמנות ופילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1973 מוסמך, תולדות האמנות, UCLA, ארה''ב
1989 דוקטור לפילוסופיה בתולדות האמנות, האוניברסיטה העירונית של ניו-יורק

הוראה

1970- 1973 עוזר הוראה, UCLA, לוס אנג'לס
1975- 1978 ברוקלין קולג', ניו-יורק
1977- 1978 ''בצלאל'', ירושלים
אוניברסיטת חיפה
1979 ביה''ס לאמנות חזותית, ניו-יורק
1986 אוניברסיטת חיפה
1998- 1990 מכללה לאמנות ''אורנים''
1991- 1994 ביה''ס לתיאטרון חזותי, ירושלים
1991- 1998 ''קלישר'', תל אביב
1992- 1998 ''בצלאל'', ירושלים
תערוכות יחיד 1978 גלריה הקיבוץ, תל אביב
1993 ליד הספרייה, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב
1994 המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן
2004 רטרוספקטיבה, מוזיאון ישראל, ירושלים

פרסים

1997 פרס על הצטיינות באמנות הפלסטית ע''ש ג'ורג וג'נט ג'פין, קרן התרבות אמריקה-ישראל
1998 פרס שר החינוך והתרבות לשנת תשנ''ח