Information Center for Israeli Art English

אברי סגלי, צייר. יליד הונגריה. למד באקדמיה לציור בבודפשט, אצל הצייר ישיק אניוש. למד אצל הצייר מיקלוש אדלר מאסכולת נאג'באני. אחרי מלחמת העולם השנייה עלה ארצה והתיישב במצובה. ב-1961 בסיוע קרן שרת השתלם באקדמיה בוזאר, בפריז. בראשית שנות השבעים השתלם בפריז בתמיכת קרן זגגי, בסטודיו של מקס חכים.