Information Center for Israeli Art English

חנה סגל, פסלת. נולדה בארה''ב.

לימודים

1968 - 1969 גרפיקה שימושית, תולדות האמנות, מכללת תל אביב
1988 אוניברסיטה עממית, גבעתיים
בוגרת המכללה לציור ופיסול, רמת גן