Information Center for Israeli Art English

רות סימון, קרמיקאית. נולדה בישראל ב-1961.

לימודים

1982 - 1986 חינוך ואמנות, אוניברסיטת חיפה
1987 - 1988 השתלמה ועבדה בדנמרק בסטודיו לקרמיקה של הנה ויוסף סלמון
1988 - 1989 עבדה בנורבגיה בסטודיו פרטי ועסקה בהוראה במכללה לאמנות
גרה בירושלים