Information Center for Israeli Art English

ליאן סילברמן, צלמת.

לימודים

בוגרת המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
מסלול לימודי המשך, בצלאל