Information Center for Israeli Art English

חיים עזוז, פסל. נולד באיסטנבול, תורכיה, 1932. עלה ארצה ב-1949.

לימודים

אצל הפסל משה ציפר
1971 השתקע בצפת
מציג בצפת בתערוכה מתמדת
עבודותיו מברונזה ומאלומיניום