Information Center for Israeli Art English

גדליה סוחובולסקי (סוחו)

גדליה סוחובולסקי (סוחו), מהנדס בניין ופסל. נולד בביאליסטוק, פולין, 1928. עלה לישראל ב-1941.מפסל בברזל, פלדה ועץ.

לימודים

1952 הנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה

פסלים במרחב הציבורי

1971 הכניסה לרח' הנביאים, ירושלים
1971 אוניברסיטת תל אביב
1973 קרית שרת, חולון
1973 מחנה נופש, הועד למען החייל, גבעת אולגה
1975 פארק הירקון, תל אביב
1976 גבעה הצרפתית, ירושלים,
1979 גבעת מרדכי, ירושלים
1982 ימין משה, ירושלים