Information Center for Israeli Art English

יהודית סובל, ציירת. עלתה ארצה ב-1951.

לימודים

1950 בוגרת האקדמיה לאמנות, לודז', פולין

פרסים

1956 קרן התרבות אמריקה ישראל
מענק שגרירות ישראל, פריז