Information Center for Israeli Art English

דב ורזגר, צייר. נולד בפולין, 1912. 1939 - 1945 היה כלוא במחנה הריכוז בבוכנוולד וניצל הודות לציור. עלה לארץ לאחר מלחמת השחרור.

לימודים

1936 - 1938 למד ציור באקדמיה בוורשה; ב- 1947 גמר את האקדמיה לאמנויות היפות ''די בררה'' במילנו
1947 Fine Arts Academy, Milan