Information Center for Israeli Art English

שמואל ויס, צייר. נולד בצ'כוסלובקיה, 1926. עלה ארצה ב-1948.

לימודים

ביה''ס הגבוה לפורצלן, גרמניה
עסק גם באילוסטרציות ובקריקטורות לעיתונות ולספרים