Information Center for Israeli Art English

פ.מ. וייס, צייר. אוטודידקט. החל לצייר בגיל 42 לאחר מחלה קשה. למד מנזיר קתולי איטלקי ששהה בארץ את טכניקת הפרסקו.

לימודים

Self taught