Information Center for Israeli Art English

אריה וייס

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977

פרופ' אריה וייס, צייר ופסל. יליד הונגריה.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
אמנות הויטראז', האקדמיה לאמנות שימושית, וינה

הוראה

מכון אבני, תל אביב

פרסים

תואר פרופסור, משרד האמנות והמדע, הרפובליקה האוסטרית
צלב הכבוד למדע ואמנות, הרפובליקה האוסטרית
מדליית הכבוד, האוס דס פרידנס, אגנבורג, אוסטריה, מדליית הכסף
מדליית הכבוד, האוס דס פרידנס, אגנבורג, אוסטריה
תעודת הוקרה, מחלקת האמנות של בני ברית, ישראל
סיכת כבוד הזהב על הישגים אמנותיים, העיר אגנבורג, אוסטריה, סיכת כבוד הזהב