Information Center for Israeli Art English

מירה וינשטיין, נולדה ב-1948.

לימודים

בוגרת האקדמיה לאמנות ועיצוב ''בצלאל'', ירושלים

פרסים

1963 מלגת לימודים לארבע שנות לימוד, ''בצלאל'', ירושלים