Information Center for Israeli Art English

פיני ויינברג, פסל. נולד בחיפה ב-1936.

לימודים

אצל רודי להמן ויצחק דנציגר

הוראה

פיסול, ביה''ס לאמנויות ''רעות''
פסלי חוצות: ברמת גן, לוד
1983 אנדרטה לימאים ברמת הדר