Information Center for Israeli Art English

ברנרד ויטנברג, פסל. נולד בוורשה, פולין. היה ממייסדי קבוצת אמנים שהגדירו עצמם כאמני דור כור ההיתוך. אוספים: הפסל ''עקדה'', יד ושם, ירושלים. נפטר ב-1991.

לימודים

חניך האקדמיה הוורשאית לאמנויות