Information Center for Israeli Art English

רגי ווסטון, צייר. נולד באנגליה ב-1912. עלה לישראל ממצרים בסוף שנות השלושים. התגורר בירושלים. התעסק בפורמיקה, ויצר עבור ''צים'' פאנלים דקורטיבים ב-1964. בשנות החמשים הציג תערוכה באינטרנציונל של ''קוברה''. היה בקשר הדוק עם ישראל. נפטר ב-1967 בפריז.