Information Center for Israeli Art English

נדב וגשאל. נולד בקיבוץ מצר ב-1966.

לימודים

1993-1996 מכללת בית ברל

פרסים

1996 מלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל לשנות הלימודים תשנ''ז-תשנ''ח בציור ופיסול