Information Center for Israeli Art English

עמי ואלך

עמי ואלך, צלם. נולד בקיבוץ משמר העמק ב-1946.

לימודים

צילום במסגרת המועצה האזורית מגידו
המשיך במועצה האזורית יזרעאל
המגמה לצילום, האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
Bezalel, Jerusalem