Information Center for Israeli Art English

שלי הררי, ישראלית, נולדה בבולגריה.

שלי הררי למדה פיסול וקרמיקה אצל הדוויג גרוסמן להמן ורודי להמן בירושלים. יצירותיה המוקדמות הושפעו מחפצי פולחן ומן האמנות הכנענית. בשנות השבעים של המאה ה-20 יצרה עבודות פיסוליות מופשטות ובהן רמזים לטבע ובוטניקה. ב"עלי טבק" (1977), יצרה הררי מיצב ובו עמודים של עלי טבק עשויים חומר שרוף ומגוון בטכניקות של עישון. עבודות מאוחרות יותר, משנות השמונים של המאה, התמקדו בדימויים ימיים.
הררי מתגוררת ועובדת ביפו העתיקה.

לימודים

פיסול וקרמיקה אצל הדוויג גרוסמן להמן ורודי להמן, ירושלים