Information Center for Israeli Art English

יעקב הררי, צלם.

הוראה

ב-1989 מונה לראש המחלקה לצילום ב''מימד'' - ביה''ס לאמנות חזותית, תל אביב
המדרשה לצילום גאוגרפי, תל אביב