Information Center for Israeli Art English

חדוה הרכבי, ציירת ומשוררת. נולדה בקיבוץ דגניה ב-1941.

לימודים

1967 בוגרת האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים

פרסים

1973 פרס ע''ש ניומן, מטעם אגודת הסופרים והמשוררים
1974 פרס ע''ש ולנגר
1975 מענק אגודת הסופרים