Information Center for Israeli Art English

נתן הלפרן, אמן קרמי.

לימודים

תקשורת חזותית, האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
חי ועובד במבשרת ציון