Information Center for Israeli Art English

שמואל הירשנברג, צייר. נולד בלודז', פולין. 1880-1888 שימש כשוליה בבי''ס לטווייה, קרקוב. עלה לישראל ב-1908. בהשפעת הצייר סובצ'בסקי הפך לצייר של מרטירולוגיה יהודית. נפטר בירושלים.

לימודים

באקדמיה בקרקוב במשך שנתיים בהדרכת יאן מטייקו
באקדמיה לאמנות במינכן אצל אלכסנדר ואגנר

הוראה

1908 הגיע ארצה לאקדמיה לאמנות "בצלאל" בירושלים, על פי הזמנה מבוריס שץ ועסק בהוראת ציור