Information Center for Israeli Art English

מיכל היימן, צלמת. נולדה בתל אביב ב-1954.משנת 1982 עובדת כצלמת לעתונים ומתמחה בצילום דיוקנאות לעיתונים

לימודים

1978-79 צילום במכללת הדסה, ירושלים
1982-84 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1994 מלגה ע'ש מקג'ורג' לאמן אורח, אוניברסיטה מלבורן, אוסטרליה
1997 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
1997 פרס לאמנות, משרד החינוך והתרבות
2002-2003, פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
2003 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2010 פרס שפילמן למצוינות בצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים