Information Center for Israeli Art English

זוזיק נחום הזז, צייר. נולד בירושלים ב-1928. בנם של המשוררת יוכבד בת מרים והסופר חיים הזז. נהרג במהלך ההתקפה על הר הצופים בירושלים, ב-3/5/1948, בהיותו בן עשרים.