Information Center for Israeli Art English

מירי הופמן כסיף, ציירת.

לימודים

החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב
המדרשה לאמנות, רמת השרון
הדפס טקסטיל ועיצוב בעזרת מחשב, שנקר
עסקה בעיצוב תפאורה ותלבושות

הוראה

משנת 1975, הדפס ותיאטרון, המדרשה לאמנות, בית ברל
גרה ביבנה