Information Center for Israeli Art English

ניר הוד, צייר ופסל. נולד בתל אביב ב-1970.

לימודים

1989-1993 אקדמיה לאמנות ''בצלאל'' ירושלים
1991 השתלמות באקדמיה לאמנות קופר יוניון, ניו-יורק, במסגרת חילופי סטודנטים