Information Center for Israeli Art English

רות האוזר, ציירת ופסלת. נולדה בירושלים.

לימודים

האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
המכון לאמנות פלסטית, בת ים

פרסים

1973-1975 מלגת לימודים מטעם המכון לאמנות, בת ים