Information Center for Israeli Art English

שרה סלוצקאי תמרי, ציירת. נולדה בירושלים. בין מייסדי בית האמנים בירושלים. ב1963 עברה לבאפלו, ניו-יורק. ב1985 חזרה לישראל. גרה ועובדת במוצא.

לימודים

בצלאל אקדמיה לאמנות, ירושלים
ביה''ס לאמנויות יפות, ''אקול דה-בוזאר'', פריז

הוראה

סמינר לגננות "אשכולי"
סמינר למורים ולגננות, חיפה