Information Center for Israeli Art English

שרה פלי ורצמן, קרמיקאית. נולדה בירושלים ב-1944.

לימודים

1971-1973 המכללה לחינוך ע''ש דוד ילין, ירושלים
1974-1977 קדרות, האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
1974-77 Bezalel, Jerusalem

הוראה

מ-1977 מלמדת במחלקה לעיצוב קרמי, ''בצלאל'', ירושלים
1979-1982 כתבה מחקר בנושא ''קליפות קרמיות, ''בצלאל'', ירושלים
ב-1980 יצרה לוחיות למספרי הבתים ברובע היהודי, ירושלים
גרה בעין הוד
1979-82 ceramic design department, Research on ''Ceramic Shells''