Information Center for Israeli Art English

ישעיהו גרנות, צייר. נולד בקיבוץ רמת הכובש ב-1933.

לימודים

בוגר מכון לאמנות ע''ש אבני, תל אביב, 1957
בוגר המדרשה הממלכתית לאמנויות טכניות בתל אביב, 1959
בוגר המדרשה למורים לציור ואמנות, תל אביב, 1966
בוגר אוניברסיטת חיפה באמנות, 1974

פרסים

1961 ''פרס קולב'' לאמנים צעירים, מוזיאון תל אביב
1970 פרס עבור פסל ''תמרור'', בתחרות אמנים לשילוב אמנות בבנייני ציבור מטעם משרד השיכון ואגודת הציירים