Information Center for Israeli Art English

יהושע גריפית (גרינפלד)

יהושע גריפית (גרינפלד), צייר. נולד בתל אביב ב-1951.

לימודים

"בצלאל" ירושלים.
האקדמיה לאמנויות יפות, פירנצה

הוראה

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון.