Information Center for Israeli Art English

טלי גרגיר, צלמת.

לימודים

1999 בוגרת המדרשה לאמנות, בית ברל
2001 תערוכת יחיד ראשונה, גלריה רוזנפלד, תל אביב