Information Center for Israeli Art English

מרגו גראן, ציירת. נולדה בארה''ב ב-1967. עלתה לישראל ב-1979.

לימודים

1986 ''קלישר'' תל אביב
1991 בוגרת המחלקה לאמנות באקדמיה ''בצלאל'', ירושלים

פרסים

1991 קרן שרת
קרן הלנה רובינשטיין
קרן מרי פישר
פרס ראשון במחלקה לאמנות, ''בצלאל'', ירושלים
1992 מלגת הלנה רובינשטיין
1995 פרס ביצוע השלמת עבודה, המדור לאמנויות פלסטיות, משרד המדע והאמנויות