Information Center for Israeli Art English

ישראלי,נולדת ב ירושלים, ישראל, 1943-

נעמי גפני, ציירת. נולדה בירושלים ב-1943. מרכזת המגמה לאמנות במכללת ''תפארת'', תל-אביב. מתגוררת בירושלים

לימודים

בוגרת המדרשה למורים לציור, תל אביב
ביה''ס לחינוך, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק

הוראה

מרכזת המגמה לאמנות במכללת ''תפארת'', תל-אביב
מתגוררת בירושלים