Information Center for Israeli Art English

דוד גפני, צייר. נולד בירושלים ב-1941.מצייר בהשפעת הקבלה, בעיקר ספר הזוהר

לימודים

1962-1966 אקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל , ירושלים, סיים את לימודיו בהצטיינות, וקיבל את פרס שטרוק הרמן לתחריט

הוראה

1993 – מרצה בקורס אוצרות ומוזיאולוגיה של מכללת לוינסקי.
1987 – מרצה לעיצוב מוזיאונים באונ' העברית בירושלים, מש' החינוך, האגף למוזיאונים.
1967 - מתקבל כמרצה באקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל", ירושלים.