Information Center for Israeli Art English

מיכאלה גלקין, פסלת. נולדה במוסקבה ב-1920. עלתה לישראל ב-1976. נפטרה במאי 2004.

לימודים

האקדמיה לציור ופיסול במוסקבה

פרסים

פרס ראשון בתחרות הפיסול הטוב מטעם משרד התרבות, ברית המועצות
1981 פרס ''יד יוסף'' לאמנים מצטיינים, לזכר הצייר יוסף קוזקובסקי
פסליה הוצגו בהונגריה, פולין ורומניה
יצירותיה באוספי המוזיאון ע''ש טרטייקוב, מוסקבה, ובכיכרות מרכזיים במוסקבה
בין עבודותיה פסלים מונומנטלים לזכר חללי מלחמת העולם השנייה
פסלי דיוקנאות של אישים מפורסמים
עסקה בהוראה במכון אבני, תל אביב