Information Center for Israeli Art English

רון גלעד, מעצב תעשייתי. נולד בתל אביב ב-1972.

לימודים

1995-1998 עיצוב תעשייתי, האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים

הוראה

1999 המחלקה לעיצוב תעשייתי, מכללת שנקר, רמת גן
הקים בניו-יורק חברת עיצוב - Designfenzider

פרסים

1996 פרס איגוד התעשיינים, ישראל
1997 קרן תרבות אמריקה ישראל ע''ש שרת
1997 פרס מייזלר, בצלאל, ירושלים
2000 ציון לשבח-לאיור ספר ילדים ע''ש בן יצחק, מוזיאון ישראל, ירושלים
2003 פרס ראשון וציון לשבח, בתחרות של ''Conduit'' - ארגון מעצבים ואדריכלים, ארה''ב