Information Center for Israeli Art English

ערי גלס, צייר. היה בין הראשונים שהצטרפו להקמת האקדמיה המודרנית ''דאס באוהאוז'' בוויימר. עבד כגרפיקאי חפשי בוויימר ובברלין ב-1926. בתקופה זו הוציא לאור 22 אלבומים לגרפיקה מקורית מיצירותיו, שנרכשו ע''י מוזיאונים שונים ואספנים ידועים. היה חבר באגודת הציירים ''דאס יונגבה ריינלד''. היה קרוב למכס ליברמן ועבד תחת הדרכתו שנים אחדות. ב-1932 התפטר ממשרתו ועסק בציורים פוליטיים וסטיריים בברלין ובמינכן. 1933 עבד כצלם עבור עתונים מצויירים גדולים. היה חבר בקיבוץ יגור. השתתף בקביעות בתערוכות המחוזיות של ציירי חיפה משנת 1940, ובכל התערוכות של הקיבוץ המאוחד מ-1936. תערוכות יחיד: 1943 - בית פבזנר, חיפה. 1955 - מוזיאון העירוני, עכו. נפטר ב-1973.

לימודים

ביה"ס למלאכת מחשבת מינכן

הוראה

ב-1929 נתמנה למורה ממשלתי לאמנות בברלין