Information Center for Israeli Art English

חיים גליקסברג

קלסר האמן כולל:
מאמרים 83
צילומי יצירות 53
הזמנות לתערוכות 9

חיים גליקסברג, צייר. נולד בפינסק ב-1904. בן למשפחת רבנים. עלה לישראל ב-1925 והתגורר בירושלים. התיישב בתל אביב ב-1929, היה פעיל כמורה וכאיש ציבור. היה ממייסדי אגודת הציירים והפסלים הארצישראלית. יועץ למאיר דיזנגוף עם יסוד מוזיאון תל אביב ב-1931. הוציא לאור את ספרו של ביאליק - יום יום - מלווה בציוריו ורישומיו ב-1948. נפטר ב-1970.

לימודים

למד באודיסה לימודי קודש וציור באקדמיה המקומית ( 1918, 1920-1924)

פרסים

1936 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1937 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1956 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו