Information Center for Israeli Art English

מיכל גלבוע, אמנית מיצבים. נולדה בישראל ב-1958.

לימודים

1980-1983 אמנות, אוניברסיטת חיפה
1990-1995 אקדמיה לטכסקטיל, בלגיה

פרסים

1995-1996 מלגת ליחודים ומחקר, המוזיאון לשטיחים, טורניי, בלגיה